Kom op 2 oktober naar Groningen

Natuur is de basis voor ons bestaan. Maar die basis staat onder druk. De biodiversiteit holt nog steeds achteruit. En de opgaven zijn groot: klimaatadaptatie, verduurzaming van de landbouw, de energietransitie en het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving. Opgaven die allemaal ruimte vragen. Hoe gaan we de komende jaren om met de (natuurlijke) ruimte om ons heen en verbeteren we tegelijkertijd de biodiversiteit? Met het huidige natuurbeleid gaan we dat niet redden. Daarvoor is meer nodig.

De Natuurtop is daarom dit jaar hét podium voor natuurlijke gebiedsgerichte initiatieven die bijdragen aan de brede maatschappelijke vraagstukken rond landbouw en klimaat met de natuur als verbinder; initiatieven die energie geven én die energie kunnen gebruiken. Oftewel: Natuur geeft (je) energie!

Draag je natuur een warm hart toe en denk je graag mee over oplossingen? Kom dan op 2 oktober naar de Natuurtop!

Programma

9:30
Ontvangst
10:00
Plenaire start
10:45
Workshop ronde 1 Landgebruik
11:45
Workshop ronde 2 Klimaat & Energie
12:30
Inspiratieplein
12:45
Lunch
13:30
Plenair moment: De toekomst van natuurbeleid, met o.a. de volgende gasten:
  • Televisieboswachter Arjan Postma
  • Directeur Generaal Johan Osinga
  • Ecoloog/directeur NIOO Louise Vet
  • Expeditieleider Maarten Loonen
  • Gedeputeerden Henk Staghouwer en Peter Drenth
15:00
Workshop ronde 3 Toekomstig natuurbeleid
16:00
Plenaire afsluiting
16:30
Borrel