De Natuurtop komt naar Groningen

De Natuurtop is dé plek voor bestuurders en medewerkers van overheden, natuurorganisaties en bedrijfsleven om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen als het gaat om natuur. Draag je natuur een warm hart toe en zie je in natuur oplossingen om de bredere maatschappelijke opgaven rond landbouw en klimaat op te pakken? Kom dan op 2 oktober naar de Natuurtop! De Natuurtop wordt georganiseerd door de provincies in samenwerking met het Ministerie van LNV. Dit jaar is de provincie Groningen gastheer.

Natuur geeft (je) energie!

De Natuurtop staat in het teken van energie. Letterlijk en figuurlijk. Nederland bruist van de gebiedsgerichte natuur-initiatieven die zorgen voor herstel van de biodiversiteit, bijdragen aan nieuwe vormen van landbouw en inspelen op de gevolgen van de klimaatverandering. En juist die verbondenheid van natuur met deze opgaven is interessant. Want is natuur de winnaar, de verliezer of de verbinder? Deze ontwikkelingen geven energie: aan mensen, aan processen, aan thema’s.

2 oktober, Zernike Campus Groningen

De Natuurtop 2019 presenteert in Groningen een afwisselend programma. Natuur kan bijdragen aan bredere maatschappelijke opgaven. Maar soms stokken de initiatieven en is nieuwe energie nodig om ze vlot te trekken. En soms schuurt het en moet er (andere) energie ingezet worden op het ombuigen van risico’s naar kansen, van problemen naar oplossingen. Met presentaties, excursies in de natuur, demonstraties, interessante sprekers en natuurlijk door te netwerken is de Natuurtop 2019 hét podium voor deze kwesties.

Aanmelden

Binnenkort maken we het programma bekend. Je kunt helemaal zelf je dag samenstellen. Houd je mail goed in de gaten.

Ben jij erbij?

Meld je dan hieronder alvast aan, dan sturen we je een mailtje zodra je online je dag kan samenstellen.